עבודת פורצלן של נאוליט דגם סטטיואריו

עיצוב ונגרות בלה ורומן שטיינברג. האלופים של שיש ביאליק

בודק...