עבודת פורצלן של נאוליט דגם בזלת שחורה

מטבח ואי מבית היוצר של שיש ביאליק, עבודת פורצלן של נאוליט דגם בזלת שחורה. אומנות ההתקנה
בודק...