עבודה מגרניט פורצלן של נאוליט ,דגם בזלת אפורה

מטבח מרהיב של שיש ביאליק, עבודה מגרניט פורצלן של נאוליט ,דגם בזלת אפורה. העבודה בוצעה בחיפה בשלמות
בודק...