חיפוי קיר בפורצלן של נאוליט דגם קררה

חיפוי קיר בפורצלן של נאוליט דגם קררה, מטבח שהופך לשונה עם חיפוי קיר מבית היוצר של שיש ביאליק  במשכנות אומנים

בודק...